ການສ້າງແບບຈໍາລອງແບບ 3D

ວັດຖຸພິມ 3D ທີ່ສາມາດຕິດຕາມການ ນຳ ໃຊ້ຂອງພວກເຂົາເອງ

ກ່ອນທີ່ຈະເປີດແມ່ພິມ, ການພິມ 3D ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າເຫັນຮູບຊົງຂວດຕົວຈິງ, ຝາປິດ. ງ່າຍ, ໄວກວ່າທີ່ຈະເຫັນມັນ.

ຫຼັງຈາກການອະນຸມັດຄັ້ງທໍາອິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດແມ່ພິມສໍາລັບການຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່.

351